kiến thức Chuyên mục • wissen-3.de

kiến thức Chuyên mục • Trang chủ

 

kiến thức Chuyên mục

 
kiến thức Chuyên mục • vi - Tiếng Việt • wissen-3.de     vi • Tiếng Việt  Deutsch |  American English |  Tiếng Việt |  简体中文 |  ภาษาไทย |  日本語 

Lần ghé thăm trước: Thứ hai 24. Tháng sáu 2024, 02:41 Hôm nay, Thứ hai 24. Tháng sáu 2024, 02:41


 
 Chuyên mục   Chủ đề   Bài viết   Bài viết mới nhất 

–– Allgemeines Forum ––

 
Không có bài viết chưa xem Allgemeines Forum

Forum Sprache ist deutsch.
Board language is german.

Tổng số lượt ghé thăm: 46434
Không có bài viết chưa xem Spielfilme

Feature films * longs métrages * largometrajes * Lungometraggi *

37

36

Chủ nhật 14. Tháng tư 2019, 17:36

Marianne Siefert

Luther Bibel 1545 - Unrevidiert

 
Không có bài viết chưa xem Altes Testament - Luther Bibel 1545

417

417

Chủ nhật 23. Tháng sáu 2024, 14:53

Eriton

Không có bài viết chưa xem Apokryphe Schriften - Luther Bibel 1545

Apokryphe Schriften des Alten Testaments

0

0

Không có bài viết nào

Không có bài viết chưa xem Neues Testament - Luther Bibel 1545

0

0

Không có bài viết nào

Elberfelder Bibel 1871 - Unrevidiert

 
Không có bài viết chưa xem Altes Testament - Elberfelder Bibel 1871

929

929

Thứ ba 27. Tháng sáu 2023, 10:05

Eriton

Không có bài viết chưa xem Neues Testament - Elberfelder Bibel 1871

260

260

Thứ hai 24. Tháng bảy 2023, 05:37

Eriton

Luther Bibel 1873 - Unrevidiert

 
Không có bài viết chưa xem Altes Testament - Luther Bibel 1873

0

0

Không có bài viết nào

Không có bài viết chưa xem Neues Testament - Luther Bibel 1873

0

0

Không có bài viết nào

H

 
Không có bài viết chưa xem Information Elberfelder Bibel 1871

0

0

Không có bài viết nào

I

 
Không có bài viết chưa xem Information Luther Bibel 1873

0

0

Không có bài viết nào

Esoterik

 
Không có bài viết chưa xem Esoterik

Esoteric * ésotérique * esotérico * esoterico *

94

109

Thứ hai 1. Tháng bảy 2019, 14:26

Brigitte43

Không có bài viết chưa xem Spiritualität

spirituality * spiritualité * espiritualidad * spiritualità *

40

40

Thứ tư 31. Tháng bảy 2019, 09:13

Eriton

Không có bài viết chưa xem Magie

1

1

Thứ ba 22. Tháng mười 2019, 12:13

AREPO

Unerklärliche Phänomene

 
Không có bài viết chưa xem Ägypten

Egypt * Egypte *

6

6

Thứ hai 25. Tháng ba 2024, 07:56

Joshua Nealf

Không có bài viết chưa xem Antarktis

Antarctic * Antarctique *

6

6

Thứ sáu 5. Tháng tư 2019, 18:24

GrüneBohne13

Không có bài viết chưa xem Anunnaki

Anunnaki *

3

3

Thứ năm 28. Tháng ba 2019, 16:58

Spider 98

Không có bài viết chưa xem Archäologie

archeology * archéologie *

1

1

Thứ tư 27. Tháng ba 2019, 18:36

Sybille

Không có bài viết chưa xem Atlantis

Atlantis *

6

6

Thứ tư 10. Tháng tư 2019, 22:21

GrüneBohne13

Không có bài viết chưa xem Außerirdische

alien * étranger *

10

10

Thứ tư 3. Tháng tư 2019, 20:04

Carry97

Không có bài viết chưa xem Bundeslade

Ark of the Covenant * Arche de l'alliance * Arca de la Alianza * Arca dell'Alleanza *

12

12

Thứ sáu 5. Tháng tư 2019, 18:17

Carry97

Không có bài viết chưa xem Dimensionen - Parallelwelten

Dimensions - parallel worlds * mondes parallèles * Dimensiones - mundos paralelos * Dimensioni - mondi paralleli *

3

3

Thứ tư 3. Tháng tư 2019, 14:48

Frankyboy

Không có bài viết chưa xem Engel - Lichtwesen

Angel - light beings * Angel - êtres de lumière *

0

0

Không có bài viết nào

Không có bài viết chưa xem Erde

earth * terre *

5

5

Thứ hai 1. Tháng tư 2019, 19:32

Tatjana32

Không có bài viết chưa xem Erich von Däniken

6

6

Thứ sáu 5. Tháng tư 2019, 18:20

Bernhard Lux

Không có bài viết chưa xem Exo Planeten

Planète Exo *

11

11

Chủ nhật 31. Tháng ba 2019, 18:16

Mayorano

Không có bài viết chưa xem geniale Erfindungen

ingenious inventions * inventions ingénieuses *

2

2

Thứ năm 28. Tháng ba 2019, 16:38

Babsi187

Không có bài viết chưa xem Kristallschädel

crystal skull * crâne de cristal *

1

1

Thứ tư 27. Tháng ba 2019, 14:57

Peter

Không có bài viết chưa xem Mars

marte * Marte *

2

2

Thứ sáu 12. Tháng tư 2019, 09:57

Sybille

Không có bài viết chưa xem Mond - Mondlandung

Moon - moon landing * Lune - alunissage *

13

13

Thứ tư 3. Tháng tư 2019, 21:55

Klene29

Không có bài viết chưa xem Planeten

planet * planète *

5

5

Thứ hai 15. Tháng tư 2019, 18:56

Frankyboy

Không có bài viết chưa xem Plejaden

Pleiades * Pléiades *

0

0

Không có bài viết nào

Không có bài viết chưa xem Pyramiden

pyramids *

4

4

Thứ sáu 12. Tháng tư 2019, 09:51

Sharon45

Không có bài viết chưa xem Religionen

religions * religioni *

63

63

Thứ hai 15. Tháng tư 2019, 21:14

Blümchen

Không có bài viết chưa xem Spiritualität

spirituality * spiritualité *

14

14

Chủ nhật 18. Tháng mười 2020, 14:56

Paula Kruise

Không có bài viết chưa xem Teleportation

téléportation *

23

23

Thứ năm 28. Tháng ba 2019, 15:10

Frankyboy

Không có bài viết chưa xem UFOs

ovnis *

18

18

Thứ sáu 5. Tháng tư 2019, 18:31

HuberKansas

Không có bài viết chưa xem Unerklärliches - Geheimnisse

Inexplicable - secrets *

3

3

Thứ hai 15. Tháng tư 2019, 18:54

Krümmel 89

Không có bài viết chưa xem Universum - Galaxien

Universe - Galaxies *

12

12

Thứ hai 15. Tháng tư 2019, 19:09

Mayorano

Không có bài viết chưa xem Zeitreisen

time travel * Voyage dans le temps *

9

9

Thứ tư 3. Tháng tư 2019, 15:10

Hanna78

Literatur

 
Không có bài viết chưa xem Lesebuch

reading book * livre de lecture * libro de lectura * libro di lettura *

9

9

Thứ bảy 16. Tháng mười hai 2017, 14:24

Sternchen71

Không có bài viết chưa xem Märchenbuch

storybook * livre de contes * libro de cuentos * fiaba libro *

50

50

Chủ nhật 14. Tháng tư 2019, 15:22

Antonia67

Không có bài viết chưa xem Gedichte

Poems * Poèmes * Poemas * Poesie *

4

4

Thứ sáu 2. Tháng hai 2024, 07:52

Sternchen71

Musik

 
Không có bài viết chưa xem Songtexte

Lyrics * paroles * Las letras *

0

0

Không có bài viết nào

Không có bài viết chưa xem Kinderlieder

children's songs * chansons pour enfants * canciones infantiles * canzoni per bambini

2

2

Thứ tư 1. Tháng mười một 2017, 15:42

Babsi187

Tiere

 
Không có bài viết chưa xem Bienen

bees * abeilles * abejas * api *

5

5

Thứ hai 1. Tháng tư 2019, 10:05

Petrus 68

Không có bài viết chưa xem Hummeln

* bumblebees * bourdons * abejorros * bombi *

1

1

Chủ nhật 31. Tháng ba 2019, 10:06

Antoniasy

Không có bài viết chưa xem Hunde

dogs * canine * canino *

2

2

Chủ nhật 31. Tháng ba 2019, 17:42

KerstinHuk

Không có bài viết chưa xem Katzen

cats * chats * gatos * gatti *

29

29

Thứ tư 3. Tháng tư 2019, 16:17

KerstinHuk

Không có bài viết chưa xem Krähen

crows * corneilles * cuervos * corvi *

1

1

Chủ nhật 31. Tháng ba 2019, 17:34

Spider 98

Không có bài viết chưa xem Pferde

horses * chevaux * caballos * cavalli *

5

5

Thứ sáu 17. Tháng năm 2019, 19:01

KansasLady

Không có bài viết chưa xem Wespen

* wasps * guêpes * avispas * vespe *

1

1

Chủ nhật 31. Tháng ba 2019, 18:22

Maria Marina

Sprache - language - langue - idioma

 
Không có bài viết chưa xem deutsch - Wir sprechen deutsch

We speak German - nous parlons allemand - Parliamo tedesco - Hablamos Alemán - falamos alemão - Almanca konuşuyoruz - Vi snakker tysk - Wij spreken Duits - Мы говорим по немецки - Mówimy po niemiecku - 私たちはドイツ語を話します - Chúng tôi nói tiếng Đức - 我們說德語

39

39

Thứ ba 26. Tháng ba 2019, 17:36

Klaus

Không có bài viết chưa xem español - Hablamos español

We speak spanish - Nós falamos espanhol - Parliamo spagnolo - Wir sprechen spanisch - İspanyolca konuşuyoruz - Vi snakker spansk - Wij spreken Spaans - Мы говорим по-испански - Mówimy po hiszpańsku - 私たちはスペイン語を話します - Chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha - 我們說西班牙語

1

1

Thứ sáu 22. Tháng ba 2019, 12:38

Klaus

–– Board Information ––

 
Không có bài viết chưa xem Language

andere Sprache wählen

Tổng số lượt ghé thăm: 37527
Không có bài viết chưa xem Kontakt

Kontakt Formular zur Board-Administration

Tổng số lượt ghé thăm: 39154
Không có bài viết chưa xem Impressum

Tổng số lượt ghé thăm: 41359
Không có bài viết chưa xem Datenschutz

Tổng số lượt ghé thăm: 34905
Không có bài viết chưa xem Home

zurück zur Startseite

Tổng số lượt ghé thăm: 38078
Không có bài viết chưa xem Linkliste

Hier kannst du deine Webseiten kostenlos eintragen.

Tổng số lượt ghé thăm: 40406
Không có bài viết chưa xem Berlin

Berlin Branchenbuch

Tổng số lượt ghé thăm: 39985
Không có bài viết chưa xem Hamburg

Hamburg Branchenbuch

Tổng số lượt ghé thăm: 40551
Không có bài viết chưa xem Frankfurt

Frankfurt Branchenbuch

Tổng số lượt ghé thăm: 39545
Không có bài viết chưa xem Stuttgart

Stuttgart Branchenbuch

Tổng số lượt ghé thăm: 39801


Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? 220 người đang trực tuyến: 6 thành viên, 0 ẩn và 214 khách (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 1449 người, vào ngày Thứ hai 23. Tháng mười hai 2019, 20:58

Thành viên đang trực tuyến: Ahrefs [Crawler], Bing [Bot], CC [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Crawler]
Chú thích :: Điều hành viên chính

Thống kê

Thống kê

Tổng số bài viết: 2179 | Tổng số chủ đề: 2165 | dấu ấn  |  tiếp xúc  |  các ngôn ngữ khác
 

Wahrsagen
Hilfe bei Liebeskummer


www.miomai.de 

Kartenlegen

lenormando.de 


Berlin Wahrsagen Privat
Berlin |  Hamburg |  Leipzig |  Wuppertal |  Augsburg |  Freiburg |  Leverkusen |  Trier |  Mainz
Hannover |  Stuttgart |  Würzburg |  Essen |  Bochum |  Solingen |  Bonn |  Dortmund |  Frankfurt
Mannheim |  Düsseldorf |  Wiesbaden |  Nürnberg |  Dresden |  Duisburg |  Köln |  Aachen |  Bremen 

wissen-3.de |  dấu ấn  |  tiếp xúc  |  các ngôn ngữ khác | Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.